Anafiadau difrifol i ddynes wedi i gangen ddisgyn arni

  • Cyhoeddwyd
Ffion Wynn Davies and Amy Brooke and Plas NewyddFfynhonnell y llun, Wales News/BBC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Amy Brooke (dde) gyda'i ffrind Ffion Wynn Davies (chwith) pan gafodd ei hanafu'n ddifrifol gan goeden

Mae timau diogelwch yn parhau ar safle Plas Newydd ar Ynys Môn ddydd Llun, wedi i ddynes ifanc gael ei hanafu'n ddifrifol gan gangen coeden yno.

Disgynnodd cangen coeden ar ben Amy Brooke, 18 oed, oedd yn cerdded ar un o lwybrau'r safle ar y pryd ddydd Gwener, ac fe ddioddefodd anafiadau i'w chefn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle, sy'n cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae Ms Brooke yn dod o'r ardal.

Mewn datganiad, dywedodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: "Rydym yn meddwl am ac yn dymuno'r gorau i'r ddynes ifanc a'i theulu. Rydym yn gobeithio y daw gwellhad buan a chyflym iddi.

"Rydym wedi cau rhannau o Blas Newydd tra bod profion diogelwch yn cael eu cwblhau. Mae ardaloedd eraill o Blas Newydd ar agor fel arfer.

"Rydym yn ymchwilio i'r digwyddiad ac fe fyddwn mewn cysylltiad gyda'r asiantaethau diogelwch priodol."

Ffynhonnell y llun, Rhys Davies
Disgrifiad o’r llun,
Y gangen ddaeth i lawr ar ben Ms Brooke

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Cawsom ein galw ychydig cyn 16:34 yn dilyn adroddiadau fod coeden wedi disgyn ar ben dynes ym Mhlas Newydd yn Llanfairpwll.

"Aeth cerbyd ymateb cyflym ag ambiwlans i'r lleoliad ac fe gafodd dynes ifanc ei chludo i Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau difrifol."

Mae teulu Ms Brooke yn aros i weld os bydd angen gofal arbenigol arni mewn ysbyty yn Stoke.

Ffynhonnell y llun, Ian Capper/Geograph