Cyngor Wrecsam yn paratoi llwybrau bysiau newydd

  • Cyhoeddwyd
GHA CoachesFfynhonnell y llun, Geograph/Jaggery

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi y bydd gwasanaethau bysiau newydd yn cymryd lle hen lwybrau cludiant, wedi i un o gwmnïau bysiau'r ardal fynd i'r wal yn ddiweddar.

Roedd yn rhaid i Gyngor Wrecsam ddiddymu rhai o lwybrau'r ardal yr wythnos diwethaf, wrth i'r broses dendro ar gyfer gwasanaethau newydd gymryd lle.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Er bod yr ymateb i'r broses dendro wedi bod yn gyfyngedig, mae nifer fach o dendrau wedi galluogi swyddogion i brosesu yn gyflym, sy'n golygu ein bod mewn sefyllfa i allu darparu cludiant a gwasanaethau i rai llwybrau, a hynny yn amodol ar y gweithdrefnau statudol angenrheidiol a chymeradwyaeth gan Ddeddf Traffig Comisiynydd."

Y llwybrau a gwasanaeth fydd yn cael eu heffeithio yw:

  • Rhif 6 & 17: Wrecsam - Rhiwabon a Wrecsam - Moss / Lodge
  • Rhif 42F: Ardal Erbistock
  • Rhif 45F: Maes Maelor
  • Rhif 47F: West Ardal Wrecsam
  • Rhif 64: Llanarmon DC - Llangollen
  • Rhif 146 & 34: Wrecsam - Yr Eglwys Newydd a Wrecsam - Trefalun

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, sy'n gyfrifol Amgylchedd a Thrafnidiaeth: "Rydym yn gwybod bod y cyfnod ers i GHA Coaches fynd i'r wal wedi bod yn gyfnod anhygoel o rwystredig i bobl sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond yn dilyn y broses dendro y byddwn yn gallu symud ymlaen mor gyflym â phosibl."

Cafodd GHA Coaches ei sefydlu gan Eifion Lloyd Davies o Gorwen yn 1990, ac roedd ganddyn nhw 230 o gerbydau mewn pum safle yng ngogledd Cymru, Swydd Caer a Sir Amwythig.