Gwahanu torf pêl-droed oherwydd pryderon am ddiogelwch

  • Cyhoeddwyd
stadiwmFfynhonnell y llun, Getty Images

Fe fydd yn rhaid i gefnogwyr clwb pêl-droed Caer deithio ar fysus swyddogol sy'n cael eu hebrwng gan yr heddlu i'r gêm ddarbi nesaf yn erbyn Wrecsam, a hynny oherwydd pryderon am drafferthion rhwng cefnogwyr y ddau glwb.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r gêm gael ei dynodi fel gêm lle bydd y cefnogwyr yn cael eu cadw yn gyfan gwbwl ar wahân.

Mae'r heddlu yn annog rhai sy'n mynd i'r gêm yn y Gynghrair Cenedlaethol ar y Cae Ras ym mis Medi i fod "ar eu hymddygiad gorau", fel y gall gemau'r dyfodol gael eu "normaleiddio".

Bydd yr un drefn yn bodoli ar gyfer y gêm ym mis Ionawr pan fydd Wrecsam yn teithio dros y ffin i Gaer.

Mae'r heddlu wedi dweud y byddant yn ystyried caniatáu teithio annibynnol eto os bydd y gêm ym mis Medi yn un heb drafferthion, a heb unrhyw ddifrod i'r stadiwm.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones: "Byddwn yn annog cefnogwyr y ddau glwb i fod ar eu hymddygiad gorau, ac i sicrhau bod y gystadleuaeth yn parhau i fod hynaws."

Fe fydd y gêm yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 24 Medi.