Damwain adeiladwr: Dirwy o £143,000 i gwmni

  • Cyhoeddwyd
Roedd Mr Harrison yn gweithio ar safle adeiladu ar Ffordd Conwy ym MhontcannaFfynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Harrison yn gweithio ar safle adeiladu ar Ffordd Conwy ym Mhontcanna

Mae cwmni adeiladu o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy o £143,000 wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol ar ôl syrthio i lawr siafft lifft.

Fe fu bron i Stephen Harrison, golli ei fywyd ar ôl disgyn 12 troedfedd i mewn i sgip o rwbel ar ôl i'r cwmni adeiladu anwybyddu rheoliadau iechyd a diogelwch.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd sut i'r contractwr 57 oed oroesi am ei fod yn gwisgo ei het galed, ond ei fod bellach yn dioddef "poen dirdynnol" ar ôl y cwymp.

Dioddefodd Mr Harrison anafiadau i'w gefn, ysgyfaint a'i asennau, gan ei orfodi i ddefnyddio ffon i gerdded.

Roedd yr arbenigwr ar ddrilio wedi bod yn gweithio i gwmni Jehu Project Services, gyda'i fab Stuart Harrison, 30 oed, wrth iddynt ddatblygu adeilad Pembroke House ar Ffordd Conwy, Pontcanna, Caerdydd fis Gorffennaf diwethaf.

Roedd y tad a'r mab yn gweithio ar dorri drwy waliau wrth hen siafft lifft er mwyn ymestyn yr adeilad, ond doedd y siafft yn "ddim byd mwy na thwll yn y llawr" - gydag dim ond tamaid o dâp plastig yn cadw pobol allan.

Sgip yn lle bagiau ffa

Clywodd y llys fod bagiau ffa a oedd wedi'u gosod ar y gwaelod rhag ofn i rywun ddisgyn wedi cael eu cymryd oddi yno, a bod sgip wedi ei rhoi yn eu lle i ddal rwbel.

Roedd Stephen Harrison yn dringo sgaffaldiau tu mewn i'r adeilad pan gamodd ar floc rhydd a disgyn 12 troedfedd drwy'r siafft lifft i mewn i'r sgip rwbel.

Fe blediodd Jehu Project Services yn euog i ddwy drosedd o fynd yn groes i reoliadau iechyd a diogelwch.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod y cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr, a redir gan y brodyr Marc a Simon Jehu, wedi methu â chynllunio gwaith a oedd yn cael ei wneud ar y safle yn briodol.

Nododd y barnwr nad oedd gan y cwmni adeiladu unrhyw euogfarnau blaenorol yn eu herbyn am dorri rheolau iechyd a diogelwch, ond roedd ganddynt record wael gyda chamau yn eu herbyn gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ar 10 achlysur ers 2006.

Fe gafodd y cwmni ddirwy o £143,000, a gorchmynnwyd iddynt dalu costau erlyn o £15,029.30, ac maen nhw wedi cael tair blynedd iddynt dalu'r swm.