Ymgyrch i gael Maer yn anobeithio

  • Cyhoeddwyd
Ashley Govier
Disgrifiad o’r llun,
Ashley Govier

Mae'r ymgyrch i geisio cael refferendwm er mwyn penderfynu a ddylai Caerdydd gael Maer etholedig yn mynd i fethu, meddai un o'r ymgyrchwyr tu ôl i'r cais.

Byddai angen 25,000 o lofnodion - 10% o etholwyr y ddinas - cyn gallu cynnal pleidlais o'r fath.

Ond yn ôl y cynghorydd Ashley Govier dim ond 8,000 sydd wedi arwyddo.

Mae o'n dweud fod y drafodaeth erbyn hyn wedi symud "gam ymlaen" a bod angen maer rhanbarthol ar gyfer y de ddwyrain.

Cafodd yr ymgyrch i geisio cael maer etholedig ei sefydlu yn gynharach eleni gyda chyllideb o £20,000

17 maer yn y DU

Ar hyn o bryd mae yna 17 o feiri etholedig yn y DU, ond ddim un yng Nghymru.

Dywedodd Mr Govier, sy'n gynghorydd yn ardal Grangetown: "Nid ydym yn mynd i gyrraedd y targed oherwydd bod y cyngor wedi gwrthod derbyn deiseb ar-lein.

"Rydym nawr yn credu fod y drafodaeth wedi symud yn ei blaen a bod angen canolbwyntio'r sylw ar greu maer rhanbarthol ar gyfer y de ddwyrain.

Yn ôl Mr Govier mae'r Cytundeb Dinesig ar gyfer y de ddwyrain, cytundeb gwerth £1.2 biliwn dros gyfnod o 20 mlynedd "yn mynd yn rhy araf a hynny oherwydd diffyg arweiniad."

"Mae angen i'r rhanbarth gydweithio gyda'i gilydd ar isadeiladwaith a thrafnidiaeth. Mae gwir angen maer rhanbarthol."

Ceredigion, hyd yma, yw'r unig gyngor sir yng Nghymru i gynnal refferendwm ar gael maer.