Diwydiant twristiaeth am weld gwelliannau

  • Cyhoeddwyd
Marina Conwya
Disgrifiad o’r llun,
Marina Conwy

Mae ffigyrau blaenllaw yn y diwydiant twristiaeth wedi dweud bod angen gwella'r gwasanaethau sylfaenol sydd ar gael ar gyfer pobl sy'n ymweld â gogledd Cymru, gan gynnwys toiledau cyhoeddus, gwell arwyddion ffordd, a sicrhau bod y strydoedd yn lan.

Mae perchnogion gwestai ac atyniadau ynghyd â chynrychiolwyr o'r diwydiant ymwelwyr, wedi dweud wrth BBC Cymru fod cyfleusterau da yn bwysig er mwyn annog ymwelwyr i ddychwelyd i'r ardal.

Dywed cynghorau lleol eu bod nhw'n gwneud eu gorau yn ystod amser pan fod arian yn brin.

Yn ôl Toby Tunstall, Cadeirydd Siambr Fasnach Conwy, mae'r dref glan-y-môr yn diodde' oherwydd biniau sbwriel budur a chwyn.

"Pan fydd ymwelwyr yn dod yma, rydym am iddyn nhw deimlo ar eu gorau - a dangos pa mor dda yw Conwy," meddai.

"Ond fel ma' hi, dyw bopeth sydd i'w weld yng Nghonwy ddim yn gwneud i ni ymddangos ar ein gorau.

"Mae'r person sy'n glanhau ein strydoedd yn gwneud ei orau, ond oherwydd y toriadau mae ei oriau wedi eu lleihau.

"Felly mae yna adegau, pan mae'r dref yn edrych fel bod angen ychydig o waith."

'Angen cydbwysedd'

Dywedodd Jon Merrick, rheolwr Twristiaeth a Menter gyda Chyngor Conwy: "Rydym yn gyson yn edrych yn fanwl ar sut i wella ac i flaenoriaethu.

"Mae'r sector gyhoeddus yn mynd trwy amser anodd, ond rydym hefyd yn deall pwysigrwydd twristiaeth i'r economi leol," meddai.

"Mae cadw ein trefi yn lan yn waith diddiwedd, ond rydym yn gwneud y gorau gallwn i gael cydbwysedd."

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif fod twristiaeth yn cyfrannu £8.7biliwn i economi Cymru, gan gefnogi 242,000 o swyddi ar y cyfan.

Dywedodd Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru ei bod yn amlwg fod yna lai o arian ar gael yn y sector cyhoeddus.

"Ond yn y mannau gwyliau mae'n hanfodol fod yna gyfleusterau da," meddai.

"Mae canolfannau gwybodaeth a thoiledau cyhoeddus yn bethau sylfaenol ar gyfer y diwydiant twristiaeth."

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud yn ddiweddar ei bod yn bosib y bydd yn rhaid cau canolfannau gwybodaeth i dwristiaid a thoiledau cyhoeddus.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd eu bod yn edrych am ffyrdd i gadw toiledau a chanolfannau gwybodaeth ar agor a hynny drwy gydweithio gyda sefydliadau eraill gan gynnwys busnesau preifat a chynghorau cymuned.