Ffatri feiciau newydd ym Mhont-y-pŵl yn creu swyddi

  • Cyhoeddwyd
SafleFfynhonnell y llun, Google

Mae cwmni cynhyrchu beiciau wedi agor ffatri newydd yn Nhorfaen, a'r gobaith ydi y bydd yn arwain at greu 50 o swyddi newydd.

Fe fydd y safle newydd ar Stad Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl, a dyma fydd lleoliad gweithgynhyrchu cyntaf cwmni Frog Bikes yn y DU.

Mae'r cwmni o Surrey wedi derbyn £1.7m o gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Dywed y cwmni fod y ffatri newydd yn ateb y galw cynyddol am eu beiciau yn dilyn cyfnod prysur yn 2015.