Gyrru car drwy wal archfarchnad

  • Cyhoeddwyd
DamwainFfynhonnell y llun, Wales news service

Mae gyrrwr wedi cael anffawd wrth iddo yrru ei gar drwy wal archfarchnad ym Mhont-y-pŵl.

Fe aeth y car drwy wal Tesco yn y dref ychydig cyn i'r siop gau nos Lun.

Bu'n rhaid i siopwyr redeg i ffwrdd o'r digwyddiad ar ôl clywed clec uchel wedi i'r car fyn drwy wal ochr y siop.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ond ni chafodd y gyrrwr unrhyw anaf er ei fod wedi dychryn yn dilyn y ddamwain.

Ffynhonnell y llun, Wales news service

Dywedodd un llygad-dyst, Jonathan Tattershall ei fod wedi clywed y glec cyn gweld car tu mewn i'r siop.

"Roedd 'na anferth o glec," meddai.

"Fe ddaeth y car drwy'r siop ffonau symudol oedd wedi agor yr wythnos ddiwethaf.

"Disgynnodd yr arddangosfa i'r llawr ac fe ddaeth cefn y wal i lawr lle'r oedd y car wedi ei ysgwyd yn ei flaen ar ôl mynd drwy'r gwydr.

"Fe ddisgynnodd yr arddangosfa ffonau a phopeth i'r llawr. Roedd y larymau'n canu ac roedd pawb yn rhedeg mewn panig tuag at y drysau blaen i weld beth oedd wedi digwydd tu allan. Roedd yn siop yn wag wrth i gwsmeriaid redeg allan.

"Fe ges i dipyn o fraw. Dydych chi ddim yn disgwyl gweld hynny wrth brynu ambell beth yn eich siop leol."

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco fod y cwmni yn asesu'r difrod ac mae'r heddlu yn ymchwilio i'r digwyddiad.