Symud miloedd o wenyn o ysbyty yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
GwenynFfynhonnell y llun, Tree Bee Society

Mae tua 110,000 o wenyn yn cael eu symud o ysbyty yng Nghaerdydd wedi i fêl ddechrau llifo i lawr waliau ward yno.

Dechreuodd y mêl lifo i lawr wal mewn ward yn Ysbyty Rookwood yn y brifddinas, ac fe geisiodd staff atal y mêl rhag achosi difrod drwy osod llieiniau ar y llawr.

Cafodd cwmni arbenigol ei alw i gael gwared ar rai o'r gwenyn cyn dychwelyd i'r ysbyty ddydd Mawrth er mwyn ceisio gwaredu 50,000 o wenyn eraill o adeilad arall.

"Efallai ei fod yn swnio fel peth o faint Beiblaidd, gyda mêl yn llifo i lawr y waliau a drwy'r to," meddai Abigail Reade, o'r cwmni nid-er-elw The Tree Bee Society.

"Ond fyddai pobl oedd yn cerdded heibio i'r nyth fyth wedi sylwi arni ac fe wnaeth barhau i dyfu."

Dywedodd Ms Reade y byddai nyth gyffredin yn cynnwys tua 50,000 o wenyn ond roedd rhwng 60,000 a 70,000 uwchben yr uned asesu gofal i'r henoed, ac roedd wedi bod yno ers tua phum mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Tree Bee Society

Cysylltodd yr ysbyty gyda The Tree Bee Society, sy'n cynnig gwasanaeth arbenigol mewn sefyllfa o'r fath.

"Mae dwy ffordd o gael gwared ar wenyn. Fe fydde ni wedi gallu eu dal gan roi falf un ffordd i mewn sy'n eu galluogi i fynd allan ond nid i mewn," meddai Ms Reade.

"Fe fyddai hynny wedi cymryd tri mis. Ond roedd yn rhaid i ni fod yn sydyn gan y byddai materion wedi gallu codi am ei fod yn ddiwrnod prysur ar y ward i'r henoed."

Defnyddiodd y cwmni lif i dorri twll yn y to a chodi'r nyth allan cyn ei glymu i ffrâm, oedd yn eu galluogi i gasglu'r gwenyn mewn bocs.

Yna cafodd 1.5 miliwn o wenyn o bencadlys y cwmni yn Ormskirk, Lloegr eu defnyddio i fwyta'r mêl oedd yn dal ar ôl o dan y to.

Dywedodd Ms Reade fod y darganfyddiad wedi ei wneud yn dilyn cyfnod o dywydd poeth pan wnaeth yr haul doddi'r cwyr, gan alluogi'r mêl i ddisgyn i lawr y waliau.

Bwriad y cwmni ydi mynd a'r nyth i'w pencadlys lle bydd sebon, canhwyllau a chwyr glanhau yn cael ei greu o'r gweddillion.

Ffynhonnell y llun, Tree Bee Society
Ffynhonnell y llun, Tree Bee Society