Symud miloedd o wenyn o ysbyty yng Nghaerdydd

Gwenyn Image copyright Tree Bee Society

Mae tua 110,000 o wenyn yn cael eu symud o ysbyty yng Nghaerdydd wedi i fêl ddechrau llifo i lawr waliau ward yno.

Dechreuodd y mêl lifo i lawr wal mewn ward yn Ysbyty Rookwood yn y brifddinas, ac fe geisiodd staff atal y mêl rhag achosi difrod drwy osod llieiniau ar y llawr.

Cafodd cwmni arbenigol ei alw i gael gwared ar rai o'r gwenyn cyn dychwelyd i'r ysbyty ddydd Mawrth er mwyn ceisio gwaredu 50,000 o wenyn eraill o adeilad arall.

"Efallai ei fod yn swnio fel peth o faint Beiblaidd, gyda mêl yn llifo i lawr y waliau a drwy'r to," meddai Abigail Reade, o'r cwmni nid-er-elw The Tree Bee Society.

"Ond fyddai pobl oedd yn cerdded heibio i'r nyth fyth wedi sylwi arni ac fe wnaeth barhau i dyfu."

Dywedodd Ms Reade y byddai nyth gyffredin yn cynnwys tua 50,000 o wenyn ond roedd rhwng 60,000 a 70,000 uwchben yr uned asesu gofal i'r henoed, ac roedd wedi bod yno ers tua phum mlynedd.

Image copyright Tree Bee Society

Cysylltodd yr ysbyty gyda The Tree Bee Society, sy'n cynnig gwasanaeth arbenigol mewn sefyllfa o'r fath.

"Mae dwy ffordd o gael gwared ar wenyn. Fe fydde ni wedi gallu eu dal gan roi falf un ffordd i mewn sy'n eu galluogi i fynd allan ond nid i mewn," meddai Ms Reade.

"Fe fyddai hynny wedi cymryd tri mis. Ond roedd yn rhaid i ni fod yn sydyn gan y byddai materion wedi gallu codi am ei fod yn ddiwrnod prysur ar y ward i'r henoed."

Defnyddiodd y cwmni lif i dorri twll yn y to a chodi'r nyth allan cyn ei glymu i ffrâm, oedd yn eu galluogi i gasglu'r gwenyn mewn bocs.

Yna cafodd 1.5 miliwn o wenyn o bencadlys y cwmni yn Ormskirk, Lloegr eu defnyddio i fwyta'r mêl oedd yn dal ar ôl o dan y to.

Dywedodd Ms Reade fod y darganfyddiad wedi ei wneud yn dilyn cyfnod o dywydd poeth pan wnaeth yr haul doddi'r cwyr, gan alluogi'r mêl i ddisgyn i lawr y waliau.

Bwriad y cwmni ydi mynd a'r nyth i'w pencadlys lle bydd sebon, canhwyllau a chwyr glanhau yn cael ei greu o'r gweddillion.

Image copyright Tree Bee Society
Image copyright Tree Bee Society