Pryder am gychod cyflym 'peryglus' yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
AbersochFfynhonnell y llun, Simon James/Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Abersoch

Mae na alwadau ar Gyngor Gwynedd i weithredu yn dilyn pryderon am berchnogion cychod pleser cyflym a beiciau dŵr yn ymddwyn yn "beryglus".

Dywed trigolion Abersoch fod "lleiafrif bychan" o berchnogion y cychod cyflym wedi bod yn gor-yrru ger y traeth yno, gan wneud hynny mewn ardal sydd wedi'i glustnodi ar gyfer nofwyr.

Mae deiseb wedi'i threfnu sydd yn galw ar y cyngor i ddarparu cwch i fynd ar batrôl er mwyn atal damweiniau.

Dywed y cyngor na fydd gan gychod pleser sy'n anwybyddu'r rheolau yr hawl i fynd i'r dŵr.

Mae wardeiniaid y cyngor yn cadw golwg ar y traeth ym Mhen Llŷn ar hyn o bryd.

Mae perchnogion beiciau dŵr a chychod cyflym fedi eu cyhuddo o boenydio dolffiniaid a llamhidyddion oddi ar arfordir y gogledd.

Rheolau

Dywedodd Deborah Donaldson, perchenog Iard Gychod Mickey a chaffi yn Abersoch: "Dyw lleiafrif bychan o feiciau dŵr a chychod cyflym ddim yn deall y rheolau neu ddim yn eu dilyn.

"Ag am nad oes gan Gyngor Gwynedd bresenoldeb ar y dŵr, maen nhw'n ei chael hi'n anodd i blismona'r ardal.

"Rydym yn deall fod na doriadau i gyllidebau ond mae'n anodd iawn i wardeiniaid wneud popeth.

"Mae rhai o'r cychod cyflym yn ymddwyn yn beryglus. Rydym yn bryderus iawn y bydd na ddamwain yn fuan."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd fod pob cwch ag injan oedd yn defnyddio ardal dan reolaeth neu berchnogaeth y cyngor yn gorfod cofrestru gyda'r awdurdod, a glynnu'n agos at reolau gwarchod bywyd gwyllt.

Ychwanegodd: "Mae pob perchennog cwch sydd yn gadael y traeth sydd dan reolaeth y cyngor yn derbyn pamffled penodol ar gyfer diogelwch y traeth gyda map sydd yn dangos y rheolau lleol.

"Mae'r rhybuddion hyn i'w gweld yn glir ar arwyddion, a hefyd ar arwyddion rhybudd ger mynedfa i'r traethau.

"Mae cychod sy'n anwybyddu'r rheolau yn achosi perygl posib i ddefnyddwyr eraill ar y traethau.

"Bydd unrhyw gwch sydd ddim yn dilyn y rheolau perthnasol yn colli eu trwyddedau ac ni fydd ganddynt hawl i ddefnyddio'r traethau yng Ngwynedd.

"Fel cyngor fe fyddwn yn galw ar aelodau'r cyhoedd i nodi unrhyw ymddygiad gwrth-gymdeithasol gyda chychod ar yr arfordir i Uned Arforol y cyngor neu i gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru."