Diwrnod 'eithriadol o brysur' i Wylwyr y Glannau

  • Cyhoeddwyd
Plant ar draeth

Mae Asiantaeth Gwylwyr y Glannau wedi cael diwrnod "eithriadol o brysur", gyda 10 o blant wedi mynd ar goll ger arfordir Cymru ddydd Mawrth.

Mae traethau wedi bod yn brysur, wrth i'r tymheredd gyrraedd 25C mewn rhannau o dde Cymru.

O amgylch y Deyrnas Unedig, dywedodd Gwylwyr y Glannau bod 36 o blant wedi mynd ar goll ger yr arfordir.

Ychydig cyn 16:00 ddydd Mawrth, dywedodd gwasanaethau brys yn Nhraeth Coney ym Mhorthcawl eu bod yn chwilio am chwech o blant oedd ar goll.

Aeth pump ar goll fel grŵp, cyn i fachgen tair oed fynd ar goll ychydig funudau'n ddiweddarach.

Mae'r chwech o blant bellach wedi'u darganfod.

Cafodd blant eraill eu hadrodd ar goll yn Ynys y Barri, Cefn Sidan, Y Rhyl a Phrestatyn.

Ddydd Llun, fe wnaeth Gwylwyr y Glannau annog rhieni i gadw golwg ar eu plant ar ôl i 12 o blant fynd ar goll ger arfordir y DU mewn un diwrnod - tri ohonyn nhw yng Nghymru.

Achub dyn o'r môr

Mae Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau wedi bod yn brysur hefyd wedi i ddyn gael ei hedfan i'r ysbyty ar ôl cael ei dynnu o'r môr ym Mhorthcawl.

Cafodd tîm achub a hofrennydd eu galw i draeth Rest Bay am 15:30 a chafodd y dyn ei dynnu o'r dŵr a'i hedfan i Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Does dim gwybodaeth eto am ei gyflwr.