Dystonia: Galw am fwy o gymorth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Clefyd Dystonia: Galw am fwy o gymorth

17 Awst 2016 Diweddarwyd 09:44 BST

Mae 'na alw am fwy o gymorth i'r 3,500 o bobl yng Nghymru sy'n dioddef o glefyd Dystonia.

Mae'n gyflwr gymharol brin sy'n amharu ar y cysylltiad rhwng yr ymennydd a rhannau eraill o'r corff.

Yn ôl y Gymdeithas Dystonia mae diffyg gwybodaeth am yr afiechyd, ac mae dioddefwyr yng Nghymru yn aml yn gorfod teithio i Loegr am driniaeth.

Wrth gydnabod mai dyna'r sefyllfa, mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd hyn yn cael sylw eu pwyllgor niwrolegol fis nesa.

Ellis Roberts fu'n clywed hanes un sy'n byw â'r cyflwr yn Eifionydd, ac fe all rhai o'r lluniau yn yr adroddiad beri gofid.