Gwahardd dyn rhag cadw tai bwyta am weddill ei oes

Spice of Bengal Image copyright Wales news service

Mae perchennog tŷ bwyta cyri wedi ei wahardd rhag cadw bwytai am oes oherwydd diffyg glanweithdra.

Clywodd ynadon Aberystwyth fod baw llygod wedi eu canfod yn y Spice Of Bengal yn ogystal â bwyd oedd wedi llwydo ac oedd dros fis y tu hwnt i'w ddyddiad bwyta.

Yn wreiddiol roedd Irashadur Rahman, 43, wedi pledio'n ddieuog i 10 o gyhuddiadau yn ei erbyn gan ddweud nad ef oedd yn rheoli ar y pryd, ond fe newidiodd ei ble yn ddiweddarach.

Cafodd ddirwy o £1,000 a gorchymyn i dalu costau o £1,515 a'i wahardd rhag cadw tŷ bwyta.

Dywed swyddogion amgylcheddol fod cadachau budur yn cael eu defnyddio i lanhau llefydd trin bwyd yn y tŷ bwyta oedd a lle i 24 o westeion.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion fod "safonau glendid o safon isel ofnadwy".

Fe gafodd Rahman orchymyn i ymddangos gerbron Ynadon Aberystwyth yn 2013, ond fe fethodd ag ymddangos yn y llys.

Cafodd ei arestio fis Mehefin eleni yn ei gartref yn Romford, Essex.

Image copyright Wales news service
Image caption Daeth swyddogion amgylcheddol o hyd i faw llygod yn y tŷ bwyta