Dim newid mewn amseroedd aros unedau brys yng Nghymru

Patient on stretcher

Mae amseroedd aros ar gyfer triniaeth mewn unedau brys yng Nghymru wedi aros yn eu hunfan, yn ôl y ffigyrau diweddaraf i gael eu cyhoeddi.

Ym mis Gorffennaf fe gafodd 83.2% o gleifion unedau brys eu gweld o fewn pedair awr.

Mae hynny'n cymharu â ffigwr o 83.3% ar gyfer Mehefin a 82.5% ar gyfer Mai.

Ond mae'r ffigwr yn parhau yn llawer is na'r targed sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru.

Targed y Llywodraeth yw 95%.

Yn ôl y ffigyrau diweddara, ym mis Gorffennaf fe wnaeth llai o gleifion aros dros 12 awr mewn unedau brys o'i gymharu â mis Mehefin.

Fe wnaeth 2,277 aros mwy na 12 awr mewn unedau brys yng Ngorffennaf, o'i gymharu â 2,296 ym Mehefin.

Ond yn ôl targed Llywodraeth Cymru ni ddylai unrhyw glaf orfod aros dros 12 awr.

Mwy prysur ym mis Gorffennaf

Yn ôl y ffigyrau roedd unedau brys ysbytai Cymru yn fwy prysur ym mis Gorffennaf o'i gymharu â mis Mehefin, gyda 3,000 yn fwy o gleifion yn gofyn am driniaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos fod y rhan fwyaf o gleifion yn cael eu gweld o fewn yr amser targed.

"Tra bod yna leihad yn y nifer o bobl oedd wedi gorfod aros dros 12 awr o'i gymharu â'r mis blaenorol, rydym yn gwybod fod agen i'r byrddau iechyd wneud mwy o waith yn y maes yma."