Tîm Achub Mynydd y Bannau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gwaith Tîm Achub Mynydd y Bannau

18 Awst 2016 Diweddarwyd 18:47 BST

Dyma dîm Achub Mynydd y Bannau yn mynd i helpu un dyn sydd wedi brifo.

Mae timau achub mynydd yng Nghymru wedi dweud bod nifer y galwadau wedi cynyddu 28% yn ystod flwyddyn ddiwethaf o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Tîm Achub y Gogledd Ddwyrain sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf, a Thîm Achub Mynydd Llanberis sydd yn delio â'r nifer fwyaf o alwadau mewn blwyddyn.