Yr Haf yn Eryri // Summer in Snowdonia

Dafydd Em o Ddyffryn Nantlle ydy ein ffotograffydd gwadd y mis hwn. Dyma gasgliad o luniau bendigedig a dynnodd Dafydd tra'n crwydro Eryri yn ystod mis Awst:

Dafydd Em from Nantlle Vale is Cymru Fyw's guest photographer for August. Here's a vivid collection of photos he took in the Snowdonia National Park in August:

Image caption Hwyiaid ar Lyn Padarn // Ducks on Llyn Padarn
Image caption Llyn Nebo
Image caption Llyn Nantlle
Image caption Machlud ym Mhen Llŷn // Sunset in Llŷn
Image caption Y bore bach ar Lyn Nantlle // Early morning on Llyn Nantlle
Image caption Adlewyrchiad Y Wyddfa // Snowdon reflected
Image caption Afon Cwm Dulyn // The river runs its course through Cwm Dulyn
Image caption Porthdinllaen // Porthdinllaen, a popular destination for tourists and Prime Ministers!
Image caption Machlud yn Nant Gwrtheyrn // The sunset at Nant Gwrtheyrn
Image caption Llyn Padarn: O dan y bont // Snowdon from under the bridge
Image caption Afon Pantglas // Pantglas
Image caption Adwy'r Wyddfa // A gateway to Snowdon