Diwedd cyfnod i'r stryd fawr

Bydd siopau BHS yn cau eu drysau am y tro olaf yng Nghaerdydd yr wythnos hon. Bydd cangen Heol y Frenhines, Caerdydd yn cau ar 24 Awst. Bydd y siop yn Abertawe yn cau ddiwedd yr wythnos.

Fel y gwelwch chi mae 'na nifer o enwau eraill cyfarwydd wedi diflannu dros y blynyddoedd diwethaf:

Image copyright Graham Soult
Image caption BHS, Heol y Frenhines. Bydd holl siopau'r cwmni yn cau erbyn diwedd Awst 2016 wedi i'r perchnogion fynd i drafferthion ariannol.
Image caption Sawl mam yn y gorllewin gafodd ffrog ar gyfer priodas o siop BJ Jones, Llanbed?
Image copyright Lyn Dafis
Image caption Dyma i chi Kwik Save yn Aberystwyth. Roedd gan y cwmni, gafodd ei sefydlu ym Mhrestatyn, sawl cangen ar hyd a lled Cymru
Image copyright Geoff Charles
Image caption Siop bentref Llanfachraeth yn 1957
Image caption Siop David Evans, Abertawe, gafodd ei ddymchwel er mwyn gwneud lle i erddi'r castell
Image caption Ar un adeg, roedd siopau cigydd Dewhurst i'w gweld ar bob stryd fawr
Image caption 'Castle Bakery' oedd yn gyfarwydd ar strydoedd trefi yn y gogledd tan yn ddiweddar
Image copyright Geoff Charles
Image caption Garej Cambrian, Blaenau Ffestiniog yn 1959. Mae garej ar y safle hyd heddiw, ond mae'r hen adeilad crand yma wedi hen fynd
Image caption Cyn i setiau teledu fod mor rhad ag y maen nhw heddiw, roedd llogi un o'ch siop Granada lleol yn eithaf cyffredin
Image copyright Geoff Charles
Image caption Hen siop nwy yn ardal Beddgelert, yn 1959. Sylwch ar yr hysbyseb ffilm â chysylltiad lleol yn y ffenestr
Image copyright Lyn Dafis
Image caption Roedd cau siopau Woolworths, fel hon yn Aberystwyth, yn arwydd clir o broblemau siopau'r stryd fawr
Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd siop ddillad Calders yng Nghaerdydd yn cael ei rhedeg am flynyddoedd gan deulu'r digrifwr Sacha Baron Cohen
Image copyright Geoff Charles
Image caption Pobl yn ciwio tu fas i siop Littlewoods yn 1950. Mae'r cwmni bellach wedi symud y busnes ar-lein