#40Mawr Radio Cymru 2016

Cyhoeddwyd

Am 21:30 Noson Nadolig, bydd cyfle i chi wrando eto ar siart 40 Mawr Radio Cymru 2016 (hoff ganeuon gwrandawyr yr orsaf).

Cafodd y siart ei datgelu gyntaf gan Richard Rees a Lisa Gwilym bnawn Llun, 29 Awst.

Gan lynu at draddodiad y siartiau dyma i ni ddechrau gyda rhif 40 (mae safle'r llynedd mewn cromfachau)...

40. Diwrnod Braf - Pry Cry (-)

39. Gwenwyn - Sŵnami (35)

38. Haf 2013 - Fleur de Lys (24)

37. Dant y Llew - Y Bandana (-)

36. Hawl i Fyw - Artistiaid Amrywiol (21)

35. Neb ar Ôl - Yws Gwynedd (25)

34. Ynys - Bryn Fôn (-)

33. Cymru, Lloegr a Llanrwst - Y Cyrff (28)

32. Cân y Tân - Y Bandana (30)

31. Breuddwyd Roc a Rôl - Edward H Dafis(-)

30. Myfanwy (26)

29. Geiban - Y Bandana (34)

28. Cân Walter - Meic Stevens (37)

27. Byth Di Bod i Japan - Bromas (40)

26. Y Bêl yn Rowlio - Yr Ods (22)

25. Abacus - Bryn Fôn (19)

24. Chwarae'n Troi'n Chwerw - Bando (20)

23. Trwmgwsg - Sŵnami (-)

22. Trôns dy Dad - Gwibdaith Hen Frân (13)

21. Dere Mewn - Colorama (23)

20. Ar Lan y Môr(33)

19. Rebal Wicend - Bryn Fôn (11)

18. Cyn i'r Lle 'ma Gau - Y Bandana (-)

17. Sosban Fach (12)

16. Merched Mumbai - Bromas (27)

15. Adra - Gwyneth Glyn (32)

14. Heno yn yr Anglesey - Y Bandana (16)

13. Anifail - Candelas (8)

12. Ysbryd y Nos - Edward H Dafis(7)

11. Harbwr Diogel - Elin Fflur (9)

A'r 10 uchaf....

10. Tŷ Ar y Mynydd - Maharishi (6)

9. Hen Wlad Fy Nhadau (-)

Disgrifiad o’r llun,
"Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri..."

8. Ceidwad y Goleudy - Bryn Fôn (2)

Ffynhonnell y llun, Lleucu Meinir

7. Anfonaf Angel - Rhys Meirion (3)

Ffynhonnell y llun, S4C

6. Y Cwm - Huw Chiswell (10)

Ffynhonnell y llun, S4C

5. Llwytha'r Gwn - Candelas ac Alys Williams (4)

4. Calon Lân (17)

Disgrifiad o’r llun,
Mi dorrodd Shân Cothi ac Andreas Evans Record y Byd ar Radio Cymru'r llynedd trwy ganu Calon Lân

3. Yma o Hyd - Dafydd Iwan ac Ar Log (1)

2. Rhedeg i Paris (-)

Disgrifiad,
Mi roddodd Candelas hwb newydd i glasur Yr Anhrefn yn ystod ymgyrch Euro 2016 ar Radio Cymru

1. Sebona Fi - Yws Gwynedd (5)

Llongyfarchiadau i Yws Gwynedd am gyrraedd y brig eleni. Mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus iddo ar ôl iddo gipio sawl gwobr yn noson wobrwyo Selar.