Marwolaeth Terry Coles: Heddlu i ystyried cais

Terry Coles
Image caption Bu farw Terry Coles o'i anafiadau yn 2000

Fe fydd cais teulu i Heddlu De Sir Efrog i ryddhau gwybodaeth am ymchwiliad i farwolaeth cefnogwr pêl-droed o Abertawe yn cael "ystyriaeth ofalus", medd yr heddlu.

Bu farw Terry Coles, oedd yn gefnogwr Abertawe, yn Mai 2000 pan redodd ceffyl yr heddlu drosto yn Rotherham.

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi ar y pryd, ac fe gafodd achos yn erbyn yr heddlu ei wrthod gan farnwr.

Ond bu ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, gan ddod i'r casgliad bod rhai o uwch swyddogion y llu yn euog o "fethiant yn eu dyletswyddau".

'Beth aeth o'i le'

Cafodd yr Uwch-Arolygydd Dave Turner, oedd yng ngofal plismona'r gêm, "eiriau o gyngor" wedi digwyddiadau'r diwrnod, ond doedd dim camau yn erbyn dau heddwas arall gan gynnwys yr un oedd ar gefn y ceffyl a darodd Mr Coles.

Mewn datganiad dywedodd yr IPCC: "Rydym wedi ystyried a ddylid cynnal adolygiad o unrhyw ganlyniadau blaenorol ac wedi penderfynu nad oes gennym fwriad cynnal adolygiad o'r fath."

Mae teulu Mr Coles wedi mynegi eu siom am hynny, ac yn awr maen nhw'n disgwyl clywed gan Heddlu De Sir Efrog.

Mae aelod seneddol Dwyrain Abertawe Carolyn Harris wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd i ofyn am gyfarfod i drafod yr achos.

Dywedodd: "Mae'n rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb am yr hyn ddigwyddodd ar y diwrnod. Boed hynny yn sefydliad fel Heddlu De Sir Efrog am y modd y gwnaethon nhw drefnu'r cynllun am y gêm, neu yn unigolyn a wnaeth benderfyniad anghywir y byddai'n cael ei phlismona yn y modd yna - y canlyniad oedd bod Terry Coles wedi colli ei fywyd.

"Rhaid i ni ganfod beth aeth o'i le."

Straeon perthnasol