Dyn ag anabledd yn caiacio ar hyd arfordir Cymru

Ben Bostok a Tom Clarke Image copyright Sea Beyond Disability

Mae dyn o Gaerfyrddin sydd â pharlys yr ymennydd yn caiacio ar hyd arfordir Cymru gyda'i ffrind gorau i geisio cael gwared ar y stigma am anableddau.

Bydd Ben Bostock a Tom Clarke yn teithio o Ynys Môn i Gaerdydd dros gyfnod o bythefnos.

Mae cyflwr Mr Bostock yn effeithio ar gydsymud cyhyrol, symudedd, lleferydd yn ogystal â'i ystum.

Mae'r ddau ddyn 30 oed yn teimlo'n angerddol am hwyluso bywydau pobl ag anableddau.

Image copyright Sea Beyond Disability

Maen nhw wedi bod yn ymarfer am flwyddyn a hanner, ond maen nhw'n cyfaddef mai'r her fwyaf fydd yn eu hwynebu yw eu ffitrwydd.

Nod y ddau yw hybu hwyluso bywydau pobl ag anableddau, a chodi £10,000 i elusennau yn y cyfamser.

Bydd y daith yn cael ei gwneud mewn 13 cymal o tua 30 milltir, ac maen nhw'n gobeithio cyrraedd pen y daith - Bae Caerdydd - ar 10 Medi.