Carcharu dau ddyn am ddwyn cŵn pedigrî

Thomas a Martin Stokes Image copyright Heddlu Gwent
Image caption Cafodd Thomas (chwith) a Martin Stokes dedfrydu i bron i chwe blynedd o garchar

Mae dau ddyn wedi eu dedfrydu i bron i chwe blynedd yn y carchar am ddwyn cŵn bach pedigrî a tharo'r wraig oedd yn eu bridio yn ei chartref yn y Fenni.

Fe aeth Thomas Stokes, 52 oed o Mansfield, a'i fab Martin Stokes, 23 oed o Sir Derby i dŷ Liz Swain gan ddweud eu bod yn awyddus i brynu tri o'r cŵn pwg.

Ond fe ddihangon nhw gyda'r cŵn bach gwerth £1,200.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Thomas Stokes wedi dweud wrth Ms Swain ei fod eisiau prynu ci bach yn anrheg i'w ferch ar ei phen-blwydd.

Bwriad Ms Swain oedd gwerthu saith o'r cŵn a chadw un.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Liz Swain yn bridio cŵn pedigrî pwg yn ei chartref yn y Fenni

Ar ôl cyrraedd ei chartref, fe gydiodd y dynion mewn tri chi bach a gofyn a fydden nhw'n gallu mynd â nhw i'w car.

Ceisiodd Ms Swain eu rhwystro rhag gadael, a dyna pryd y cafodd ei tharo yn ei hwyneb gan Thomas Stokes.

Clywodd y llys fod Ms Swain yna wedi syrthio wrth geisio rhedeg ar ôl y dynion.

'Effaith andwyol'

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y llys, dywedodd Ms Swain bod y profiad wedi effeithio'n andwyol ar ei bywyd.

"Rwyf wedi mynd o fod yn berson hyderus ac abl i fod yn hollol ansicr," meddai.

Mae Ms Swain yn dweud ei bod hi nawr yn gwerthu ei chartref am nad ydy hi'n teimlo'n ddiogel yno bellach.

Cafodd y llys wybod fod Thomas Stokes wedi ei gael yn euog 23 o weithiau yn y gorffennol am 47 o droseddau, gan gynnwys bod ag arfau yn ei feddiant a derbyn nwyddau wedi eu dwyn.

Mae Martin Stokes wedi ei gael yn euog 30 o weithiau yn y gorffennol.

Image copyright Wales News Service
Image caption Anafiadau Liz Swain wedi'r ymosodiad

Cafodd Thomas Stokes ei ddedfrydu i bum mlynedd o garchar ar ôl cyfaddef i gyhuddiadau o ddwyn ac ymosod gan achosi niwed corfforol.

Fe gafodd Martin Stokes ei ddedfrydu i 10 mis o garchar ar ôl cyfaddef i gynllwyno i wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Wrth eu dedfrydu, dywedodd y Barnwr Patrick Curran QC: "Mae'n gi pedigrî sy'n cael ei werthu am bris uchel.

"Fe gynllunioch chi'r drosedd hon gyda'r bwriad o elwa'n fawr ohoni, ac roeddech chi'n barod i ddefnyddio unrhyw rym i wneud hynny."