Hwlffordd: 'Ffrae' cyn marwolaeth Natasha Bradbury

Natasha Bradbury
Image caption Bu farw Natasha Bradbury ym mis Chwefror

Fe glywodd y llys yn achos dyn o Aberdaugleddau sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad y buon nhw'n ffraeo cyn iddi farw.

Mae'r erlyniad yn honni bod Luke Jones, sy'n 33, wedi curo Natasha Bradbury, oedd yn 27, i farwolaeth yn ei fflat yn Hwlffordd.

Ond fe ddywedodd Mr Jones wrth y llys mai Ms Bradbury ymosododd arno fo.

Mae Mr Jones yn gwadu ei llofruddio ac mae'r achos yn parhau.

Negeseuon testun

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe fore Mawrth ddegau o negeseuon ffôn a thestun rhwng y cwpwl o'r wythnos cyn y nos Sul pan fu Ms Bradbury farw.

Ar y nos Iau, fe arhosodd Mr Jones gyda ffrind, pan ddeallodd bod ei gariad wedi cysgu gyda dyn arall.

Yn ôl y negeseuon, fe ddywedodd Ms Bradbury y bydden nhw'n gwahanu.

Fe benderfynon nhw ddychwelyd i'w fflat hi ar y dydd Sul.

Gwrthdaro

Dywedodd Mr Jones mai dyna pryd ddechreuodd y ffrae: "Roedd hi'n gweiddi arna' i fy mod i wedi cysgu gyda Rhianna Watts.

"Neidiodd ar fy mhen, a mynd am fy wyneb. Fe wnes i ddal ei phen. Ceisiodd roi ergyd i mi efo'i phen.

"Fe wnes i afael ynddi gerfydd ei gwddf a'i gwthio 'nôl. Fe roes i gic i'w chorff. Syrthiodd hi dros y bwrdd coffi a glanio ar ddau gwpwrdd pren.

"Fe wnes i ei tharo gyda fy nhroed dde ar ochr chwith ei chorff. Syrthiodd yn ei blaen a tharo'n erbyn y cypyrddau pren. Ei phen fyddai wedi cael ei daro."

Image copyright Google
Image caption Roedd fflat Natasha Bradbury ar Stryd Fawr Hwlffordd

Dywedodd bod ei law yn gwaedu a'i fod wedi mynd i'r tŷ bach, a bod gwaed ym mhobman.

Pan ddychwelodd i'r ystafell, teimlodd guriad calon Ms Bradbury.

"Symudodd hi ddim o gwbl", meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi galw 999 a bod yr ambiwlans a'r heddlu wedi dod.

Mae'r achos yn parhau.