Hysbyseb Estyn Llaw
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ymgyrch iechyd meddwl: Amser 'estyn llaw'

7 Medi 2016 Diweddarwyd 07:05 BST

Mae ymgyrch yn cael ei lansio ddydd Mercher i annog y cyhoedd i estyn llaw at ffrindiau, teulu a chydweithwyr sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Bwriad ymgyrch Estyn Llaw elusen Amser i Newid Cymru yw pwysleisio nad oes angen bod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl a dangos sut y mae pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Fel rhan o'r ymgyrch bydd cyfres fideo, gan gynnwys yr un uchod, yn cael ei darlledu ar y teledu, mewn sinemâu ac ar gyfryngau cymdeithasol.