Gwahardd darlithydd am berthynas â myfyrwraig 18 oed

russell oakley Image copyright Wales News Service
Image caption Dywedodd Russell Oakley ei fod wedi gwneud "penderfyniad gwael" wrth gael y berthynas

Mae darlithydd wedi cael ei wahardd rhag dysgu am dri mis ar ôl cuddio perthynas gydag un o'i fyfyrwyr.

Ond fe fydd Russell Oakley, 38 oed, yn cael dychwelyd i'r dosbarth cyn y Nadolig wedi i banel disgyblu benderfynu peidio â rhoi cosb lymach iddo.

Cafodd Mr Oakley ei ddiswyddo gan goleg Caerdydd a'r Fro yn dilyn perthynas rywiol rhyngddo ef a merch 18 oed oedd yn un o'i fyfyrwyr.

Ni roddodd wybod i'w reolwyr am y berthynas, ddaeth i'r amlwg dim ond wedi i dad y ferch weld Mr Oakley yn galw heibio i'w cartref yn oriau mân y bore.

'Ymddygiad annerbyniol'

Fe glywodd y panel disgyblu bod y berthynas wedi dechrau ar ôl i'r ferch, sydd heb gael ei henwi, gysylltu â Mr Oakley drwy wefan canfod cariadon.

Dywedodd Mr Oakley, sydd yn dad i ddau o blant, ei fod wedi mwynhau'r sylw ganddi a hynny wrth iddo fynd drwy broses o ysgariad.

Roedd mam a mam-gu'r ferch yn gwybod am y berthynas, meddai, ond roedd hi'n bryderus ynglŷn ag ymateb ei thad petai'n dod i wybod.

Ychwanegodd bod y berthynas yn un "hapus ac iachus" i ddechrau, ond ei fod wedi pryderu yn nes ymlaen am y gwahaniaeth oed rhwng y ddau.

Fe benderfynodd y ferch ddod â'r berthynas i ben ar ôl darganfod bod Mr Oakley wedi dechrau perthynas â darlithydd arall.

Dywedodd cadeirydd y panel disgyblu, Sheila Drayton ei fod yn "achos difrifol o ymddygiad proffesiynol annerbyniol".

Ond fe benderfynodd y panel ei wahardd am dri mis wedi i Mr Oakley erfyn arnynt i beidio â'i dynnu oddi ar y gofrestr ddysgu, gan ddweud ei fod wedi cael cynnig swydd newydd.