Mab yn cyfaddef lladd ei fam 75 oed yn yn Sir Gaerffili

Iris Owens Image copyright Heddlu Gwent

Mae dyn wedi cyfaddef llofruddio ei fam 75 oed yn ei chartref yn Sir Gaerffili.

Fe wnaeth Robert Owens, 47 oed, bledio'n euog i ladd Iris Owens yn Ystrad Mynach ym mis Mai y llynedd.

Roedd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener trwy gyswllt fideo o garchar y ddinas.

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees y dylai Owens gael ei asesu gan seiciatrydd "oherwydd natur yr achos".

Bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.