Gwahardd dynes o Fangor rhag cadw anifeiliaid

Polo Image copyright RSPCA
Image caption Polo, cyn ac ar ôl iddi gael ei chymryd i ofal yr RSPCA

Mae dynes o Fangor wedi cael ei gwahardd rhag cadw anifeiliaid wedi iddi gyfaddef i esgeuluso tri cheffyl.

Fe wnaeth Sally Anne Boon, 58 oed, bledio'n euog i droseddau'n ymwneud â'r Ddeddf Lles Anifeiliaid yn Llys Ynadon Caernarfon dydd Mercher.

Cafodd yr RSPCA eu galw ym mis Ebrill yn dilyn pryder am gyflwr ceffylau Boon oedd yn cael eu cadw yn ardal Caergybi ar Ynys Môn.

Fe wnaethon nhw ddarganfod tri cheffyl - Lottie, Silkie a Polo - oedd yn denau a gyda llau drostynt.

Fe wnaeth Boon bledio'n euog i achosi dioddefaint i'r tri cheffyl a chyfaddefodd iddi fethu a darparu bwyd maethol iddynt.

Cafodd ei gwahardd rhag cadw anifeiliaid am weddill ei hoes, a bydd yn rhaid iddi dalu £500 mewn costau.

Image copyright RSPCA
Image caption Roedd y ceffylau yn denau a gyda llau drostynt