Bachgen oed ar goll wedi ei ddarganfod

Ethan Roberts Image copyright Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau fod bachgen 12 oed, oedd ar goll o'i gartref yn ne Cymru, wedi ei ddarganfod yn ddiogel.

Mae Ethan Roberts, o Bencoed ger Pen-y-bont, yn dioddef o ddiabetes, ac roedd pryderon nad oedd ganddo foddion inswlin gydag o.

Dywedodd Heddlu De Cymru nad oedd neb wedi gweld Ethan ers tua 11:00 ar fore Gwener 9 Medi.