Athro wedi 'cymryd mantais' o ddynes feddw

Neilson Smith Image copyright Wales News Service

Mae llys wedi clywed bod athro addysg gorfforol o Gaerdydd wedi cymryd mantais o ddynes feddw a'i threisio.

Dywedodd y ddynes wrth reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ei bod yn "rhy feddw" i gytuno i gael rhyw gyda Neilson Smith.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Smith, 41 oed, wedi cyfarfod y ddynes mewn clwb nos yn y brifddinas ym mis Rhagfyr.

Mae'r athro yn Ysgol Uwchradd Willows yn ardal Tremorfa yn gwadu treisio'r ddynes.

Clywodd y llys bod y ddynes wedi bod yn yfed gwin a choctels gyda'i ffrindiau, a'i bod "bendant yn feddw".

Dywedodd wrth y rheithgor ei bod yn cofio dim o'r noson nes iddi ddeffro gyda'r diffynnydd ar ei phen.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Neilson Smith yn athro addysg gorfforol yn Ysgol Uwchradd Willows

"Mae hi'n cofio mynd allan i'r bar ond wedi hynny, bron i ddim byd arall," meddai Matthew Cobbe ar ran yr erlyniad.

"Aeth hi i mewn i dacsi ond dydi hi ddim yn cofio cael ei chymryd adref.

"Mae hi'n cofio deffro yn ei gwely gydag ef yn ei threisio. Doedd hi ddim mewn cyflwr i roi caniatâd i unrhyw weithred rhyw."

Dywedodd Mr Smith, o Bontypridd, bod y ddynes eisiau rhyw wedi iddi ei chymryd adref.

Mae'r achos yn parhau.