Mela Medi

Sian Bowi o Gastell Newydd Emlyn yw'n ffotograffydd gwadd ni ym mis Medi. Mae hi wedi mentro i fyd y gwenynwyr. Gewch chi bigo eich llun gorau...


Image caption Mae hi'n amser peillio...
Image caption Mae 'na ddigon o flodau ar gael
Image caption Mae'r cychod gwenyn wedi denu nifer o breswylwyr newydd
Image caption Mae'r ffatri yn brysur...
Image caption Cydweithio ar ei orau
Image caption Mae angen 'chydig o fwg i dawelu'r gwenyn cyn agor y cychod gwenyn
Image caption Amser i weld ffrwyth y llafur
Image caption Gofal pia' hi
Image caption Cynhaeafu
Image caption Digon o fêl i lenwi ambell botyn
Image caption Melys moes mwy!
Image caption Paratoi at y cynhaeaf nesaf.