Angen 'torri'r cylch' o ddirwyo a gwahardd y digartref

Arfon Jones Image copyright EyeImagery
Image caption Dywedodd Arfon Jones bod troi pobl ddigartref yn droseddwyr ddim yn datrys problemau

Mae Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru wedi codi amheuon ynghylch effeithlonrwydd dirwyo a gwahardd pobl ddigartref o ganol trefi a dinasoedd.

Yn ôl Arfon Jones, dyw troi pobl ddigartref yn droseddwyr ddim yn datrys problemau unigolion bregus.

Ychwanegodd hefyd bod angen defnyddio'n arian sy'n cael ei wario ar leihau'r camddefnydd o gyffuriau yn y gogledd yn well.

Daeth sylwadau Mr Jones wythnosau ar ôl cychwyn ymgyrch i fynd i'r afael â chardota bygythiol ym Mangor a chyflwyniad gorchymyn yn diogelu mannau cyhoeddus yng nghanol tref Wrecsam.

'Torri'r cylch'

"Mi welwch chi beth sy'n mynd i ddigwydd," meddai. "Maen nhw'n mynd i gael eu harestio am beidio â thalu'r ddirwy. Maen nhw'n mynd i'r carchar, maen nhw'n dod allan - mae'r un peth yn digwydd eto.

"Mae'n jyst yn rhyw gylch. Beth sydd angen ei wneud ydy torri'r cylch yna a chynnig gwasanaethau addas iddyn nhw yn lle eu criminaleiddio nhw.

"Yr unig beth da ni i weld yn ei wneud ydy trin y symptomau a ddim beth sy'n achosi'r ymddwyn a'r creu niwsans."

Mae Mr Jones hefyd yn dweud bod angen defnyddio'r oddeutu £12m sy'n cael ei wario ar leihau'r camddefnydd o gyffuriau yn y gogledd yn well.

Ychwanegodd bod delio â phroblemau iechyd meddwl a chyffuriau bellach yn cymryd rhyw dri chwarter o amser swyddogion heddlu, ar draul gwaith plismona craidd.