Penwythnos Anferthol y Cofis

Roedd hi'n benwythnos prysur a lliwgar yng Nghaernarfon ar 17 a 18 Medi. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau y Penwythnos Anferthol mewn lluniau. Y ffotograffydd oedd Iolo Penri:


Image caption Ann Catrin a'i dosbarth o artistiaid ifanc brwdfrydig
Image caption Swigod a llyfrau
Image caption Bethan Gwanas yn rhoi gair o gyngor i lenorion y dyfodol
Image caption Dahl i gredu yn y caffi
Image caption Bath yw'r arogl da? Y plantos yn cael hwyl wrth greu 'bath bombs'
Image caption Mae hi'n bwysig bwydo'r boliau ynghyd a'r ysbryd creadigol
Image caption Gwenwch! Huw Aaron, cartwnydd rheolaidd Cymru Fyw yn dangos i'r criw sut mae tynnu lluniau doniol
Image caption Clust dda am gerddoriaeth
Image caption Mae hi'n waith caled cadw'r wyneb yn llonydd!
Image caption Oedd yn rhaid i'r plant yma ddod o hyd i docyn aur er mwyn cael gwneud siocled efo Mr Willy Wonka?
Image caption Mae popeth ar blât yn y Penwythnos Anferthol
Image caption Ble mae ei thafod hi?