Achos Gordon Anglesea: 'Ofn herio rhywun yn y sefydliad'

Gordon Anglesea Image copyright Andrew Price
Image caption Gordon Anglesea

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin gan gyn bennaeth heddlu wedi dweud iddo gadw'n dawel am ei fod ofn herio "rhywun yn y sefydliad".

Mae Gordon Anglesea, 78 o Hen Golwyn, wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn y 1980au.

Wrth roi tystiolaeth ddydd Llun, dywedodd un dyn nad oedd wedi adnabod Mr Anglesea tan "flynyddoedd yn ddiweddarach".

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

Adnabod llun

Wrth roi tystiolaeth o du ôl i sgrin yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y dyn iddo gyfarfod Mr Anglesea am y tro cyntaf pan oedd mewn gorsaf heddlu.

Dywedodd ei fod wedi rhedeg i ffwrdd o gartref gofal Bryn Alyn yn Wrecsam ond fod yr heddlu wedi dod o hyd iddo a'i roi mewn cell.

Honnodd fod Mr Anglesea wedi dod at ei gell a dweud wrth y swyddog arall: "Edrych ar ôl hwn." Dywedodd y tyst fod gan y dyn "staen pincish-piws ar ei wyneb".

"Doeddwn ni ddim yn gwybod ar y pryd mai marc geni oedd hwn. Dwi'n gwybod hynny nawr."

Image caption Mae'r achos llys yn cael ei gynnal yn Yr Wyddgrug

Wrth roi tystiolaeth fe ddywedodd iddo gael ei gymryd i adeilad yn Yr Wyddgrug lle cafodd ei gam-drin.

Gofynnodd Eleanor Laws QC ar ran yr erlyniad iddo: "Pwy oeddech chi yn meddwl oedd yn eich cam-drin...yn yr adeilad yn Yr Wyddgrug?

"Nawr dwi'n gwybod mai Gordon Anglesea oedd y person," meddai.

Dywedodd wrth y llys nad oedd wedi adnabod Mr Anglesea tan "flynyddoedd yn ddiweddarach", pan oedd ffrind wedi gofyn iddo gael gwared ar ffyn golff oedd wedi eu dwyn.

Gyda'r ffyn golff roedd cerdyn gwarant gyda llun o Gordon Anglesea arno ac fe wnaeth adnabod y llun.

Dywedodd y tyst iddo gadw'n dawel am yr hyn oedd wedi digwydd iddo am ei fod ofn ceisio herio "rhywun mewn awdurdod".

Honiadau

Dywedodd Tania Griffiths QC ar ran yr amddiffyn fod y tyst wedi gwneud honiadau o gamdriniaeth ond ddim wedi crybwyll enw Gordon Anglesea, a hynny mor hwyr â 2005.

"Dim Gordon Anglesea wnaeth hyn naci?" meddai.

Atebodd y dyn: "Fo wnaeth gam-drin fi yn rhywiol."

Clywodd y llys hefyd bod y tyst wedi wedi dwyn a gwerthu cyffuriau ei hun gan achosi braw i eraill: "Dwi ddim yn falch o hynny...roedd hynny'n rhywbeth wnaeth ddigwydd i fi fel plentyn".

Ychwanegodd: "Dwi'n ddyn drwg. Dwi'n ceisio gwneud yn iawn am hynny. Dwi ddim eisiau iawndal. Dwi eisiau cyfiawnder."

Trawma

Cafodd ei groesholi gan Ms Griffiths QC ynglŷn â'r gamdriniaeth honedig ddigwyddodd yn yr adeilad yn Yr Wyddgrug.

Gofynnwyd iddo pam nad oedd wedi adnabod Mr Anglesea fel y dyn yn yr orsaf heddlu ychydig wythnosau ynghynt.

Atebodd: "Sori doeddwn i ddim yn edrych ar eu hwynebau... Doeddwn i ddim yn poeni am y math o ddillad roedd e yn gwisgo... Doedd fy meddwl ddim yn canolbwyntio ar hynny," meddai.

Dywedodd y tyst ei fod yn fachgen 14 oed oedd wedi wynebu trawma: "Sori nad oeddwn i yn adnabod y dyn yma yn syth. Ydy hynny yn golygu fy mod yn dweud celwydd?"

Mae'r achos yn parhau.