Prinder gofalwyr gofal dwys Cymraeg
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Prinder gofalwyr gofal dwys Cymraeg' - Profiad teulu

22 Medi 2016 Diweddarwyd 07:15 BST

Mae angen gwella'r ddarpariaeth i deuluoedd sydd eisiau gofalwyr Cymraeg yn ôl yr Aelod Cynulliad Dai Lloyd.

Mae'r AC dros Dde Orllewin Cymru ar gyfer Plaid Cymru, sydd hefyd yn feddyg teulu, yn dweud nad ydy'r iaith yn ddigon o flaenoriaeth ar hyn o bryd.

Dyma un o'r heriau sy'n wynebu Gwion Lloyd o Gaerdydd. Bu ei chwaer, Elin, sy'n 20 oed, yn siarad am ei phrofiadau gyda rhaglen Post Cyntaf Radio Cymru.