Yr artist Wilf Roberts wedi marw yn 75 oed

Wilf Roberts

Mae'r artist Wilf Roberts o Ynys Môn wedi marw yn 75 oed yn dilyn salwch.

Roedd yn enwog am ei dirluniau o'i ynys enedigol.

Cafodd ei eni yn 1941 ar Fynydd Bodafon, cyn symud i fyw i Lundain ar ddechrau'r 60au er mwyn dilyn gyrfa'n dysgu celf.

Dychwelodd yn ôl i Fôn yn 1974 er mwyn gweithio ym myd llywodraeth leol, gan barhau i baentio a chynllunio delweddau printiedig.

Ar ôl ei ymddeoliad yn 1993 fe ganolbwyntiodd ar gynhyrchu paentiadau o dirlun Môn, gan arddangos ei waith mewn nifer o orielau yng ngogledd a de Cymru, yn ogystal ag yn rhyngwladol.

'Gŵr bonheddig'

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd perchennog Oriel Tegfryn ym Mhorthaethwy, Martin Tinney: "Mae colli artist o nod o hyd yn drist, ac mae hyn yn enwedig yn wir yn achos y newyddion am farwolaeth Wilf Roberts yn dilyn ei waeledd dros y 18 mis diwethaf.

"Fe wnaeth Wilf ymateb i'w ddiagnosis o diwmor ar ei ymennydd gyda dewrder stoicaidd unigolyn hynod. I'r rhai oedd yn ei adnabod doedd hyn yn ddim syndod.

"Roedd yn ŵr bonheddig iawn oedd yn dangos y safonau gorau pob tro. Ei air oedd ei addewid ac roedd rywun yn gwybod lle'r oeddech chi bob tro gydag o.

"Roedd ei gywirdeb yn disgleirio tra roedd yn paratoi ar gyfer arddangosfa newydd - doedd ddim yn un am gynhyrchu gwaith niferus i blesio cynulleidfa - doedd o ond yn rhyddhau gwaith o'i stiwdio pan oedd yn fodlon eu bod yn barod."