Gordon Anglesea: Amddiffyniad yn herio honiadau dyn

Gordon Anglesea Image copyright Andrew Price

Mae dyn sy'n dweud iddo gael ei gamdrin gan gyn bennaeth heddlu wedi gwadu ei fod wedi gwneud honiadau ffug.

Roedd y tyst wedi honni ei fod wedi cael ei gamdrin gan Gordon Anglesea, 78 oed o Hen Golwyn, mewn canolfan i droseddwyr ifanc yn Wrecsam rhwng 1982 a 1983.

Gwadodd y tyst honiad gan yr amddiffyniad ei fod hefyd wedi gwneud honiadau ffug o gamdriniaeth yn erbyn meddyg yn y gorffennol.

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

'Cyhuddiad ffug'

Dywedodd Tania Griffiths QC ar ran yr amddiffyniad fod y dyn hefyd wedi gwneud honiadau yn erbyn meddyg yng ngogledd Cymru.

Dywedodd y tyst ei fod wedi cael ei roi yn Ysbyty Dinbych gan y meddyg dan sylw pan oedd yn 17, a'i fod yn "anghywir i fy anfon yno ar yr oed yna".

Fe ofynnodd Ms Griffiths iddo a oedd yn teimlo'n chwerw a dialgar am y peth.

"Fe wnaethoch chi gyhuddiad ffug yn erbyn dyn proffesiynol," meddai Ms Grifiths wrtho.

Wrth ymateb fe ddywedodd y tyst: "Wnaeth e ddim fy nghamdrin i, fe wnaeth o fy nghamdrin i wrth fy rhoi i mewn uned seiciatryddol."

Dangoswyd model o fainc tebyg i'r rheiny fyddai wedi bod yn y ganolfan troseddwyr ifanc, ac fe heriodd Ms Griffiths yr honiad fod y tyst wedi cael ei gamdrin ar y fainc gan gwestiynu sut y byddai wedi ffitio arni.

Dywedodd y tyst nad oedd yn cofio'r fainc, a'i fod yn ifanc ac "eiddil" ar y pryd.

Cwestiynu marc geni

Fe ofynnodd Ms Griffiths hefyd am farc geni amlwg ar waelod gwddf Gordon Anglesea, gan ddweud bod y tyst wedi methu â disgrifio'r marc yn y lle iawn pan gafodd ei holi.

"Dwi ddim yn cofio'n union ble oedd y marc geni, fe ddigwyddodd hyn sbel yn ôl," meddai'r tyst.

Dywedodd Ms Griffiths: "Rydw i'n awgrymu bod rhywun wedi dweud wrthoch am y marc geni a'ch bod chi wedi'i gael o'n anghywir. Rydych chi wedi gweld digon o luniau ohono dros y blynyddoedd."

Atebodd y tyst: "Fe welais i'r marc geni. Dwi wedi bod eisiau ei anghofio drwy fy mywyd."

Gwadodd ei fod erioed wedi ceisio hawlio iawndal am beth ddigwyddodd iddo.

Mewn sylw emosiynol dywedodd: "Mae o wedi dinistrio fy mywyd, mae o'n berson drwg, mae angen iddo fynd i ffwrdd, mae o'n ffiaidd."

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau ac mae'r achos yn parhau.