Jones: 'Dim lle i baranoia' o fewn Llafur

Carwyn Jones Image copyright Getty Images
Image caption Carwyn Jones

Fe fydd y frwydr dros sicrhau buddugoliaeth yn y cyfnod ôl-Brexit ddim yn cael eu hennill gan "fudiad gwleidyddol sy'n dioddef o baranoia" meddai prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Mewn erthygl i'r Sunday Times ddiwrnod ar ôl i aelodau Llafur ailethol Jeremy Corbyn yn arweinydd, dywedodd Mr Jones fod yn rhaid i fygythiadau ddod i ben.

Ond roedd yna neges hefyd i'r rhai oedd wedi gwrthwynebu Mr Corbyn, dywedodd "nad oedd dim i elwa drwy bwdu."

Fe wnaeth Mr Jones ailadrodd ei neges wrth annerch cynhadledd flynyddol y blaid yn Lerpwl ddydd Sul.

Yn ei erthygl dywedodd Mr Jones fod ail fuddugoliaeth Jeremy Corbyn "yn rhoi peth sicrwydd i bawb mewn cyfnod ansicr.

"Mae cyfrifoldeb ar bob un aelod i ddangos ochr orau'r blaid i weddill y wlad."

Dywedodd na fyddai'r blaid yn ennill yn y dyfodol pe bai yn canolbwyntio yn llwyr ar chwilio am "fradwyr" yn hytrach na rhoi pwyslais ar yr economi, diogelwch a llewyrch y wlad.

"Mae'n rhaid i'r bwian, yr hisian a'r galw enwau a'r bygythiadau ddod i stop."

Mae'n rhaid i aelodau dderbyn eu gwahaniaethau, meddai, er mwyn creu plaid unedig a llwyddiannus.

Dywedodd mai'r nod cyntaf a'r flaenoriaeth ddylai fod "sicrhau fod Llafur yn blaid sy'n llywodraethu yn yr Alban ac yn San Steffan."

Image copyright PA
Image caption Fe wnaeth Jeremy Corbyn drechu Owen Smith, AS Pontypridd, yn y bleidlais i ddewis arweinydd

Yn y cyfamser, mae Mr Jones hefyd wedi rhoi mwy o fanylion ynglŷn â'r Grŵp Cynghori ar Ewrop.

Bwriad Llywodraeth Cymru wrth sefydlu'r Grŵp oedd sicrhau y "canlyniad gorau posibl" o'r trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ei erthygl mae'n dweud y bydd y Grŵp yn cwrdd yr wythnos nesa, a bydd yn cynnwys pobl o fyd busnes, y byd academaidd yn ogystal â gwleidyddion yn cynrychioli Llafur, Ceidwadwyr, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a UKIP.