Penodi prif gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powys

Mark Collins Image copyright Heddlu Sir Bedford

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi penodi prif gwnstabl newydd i'r llu yn dilyn ymddeoliad Simon Prince.

Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y llu, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi eisoes ei fod yn gobeithio penodi Mark Collins, dirprwy brif gwnstabl presennol Heddlu Sir Bedford.

Cafwyd cadarnhad o benodiad Mr Collins yn dilyn cyfarfod gyda Phanel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys ddydd Gwener.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys gwnaed y penderfyniad mai Mr Collins fyddai'r person gorau ar gyfer y swydd yn dilyn asesiad manwl dros gyfnod o ddau ddiwrnod ym mhencadlys yr heddlu yng Nghaerfyrddin.

Roedd y panel penodi yn cynnwys Athro Troseddeg Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Alan Clarke, pennaeth cymunedau cynhaliol Cyfoeth Naturiol Cymru, Rhian Jardine, ac aelod annibynnol, Carolyn Dhanraj.

'Gwasanaethu cymunedau'

Dywedodd Mr Llywelyn: "Mae'n dda iawn gen i gyhoeddi bod fy ymgeisydd o ddewis, Mark Collins, wedi'i benodi'n Brif Gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powys yn swyddogol, a hynny ar ôl cwblhau proses recriwtio trylwyr.

"Roeddwn i'n hapus iawn â'r diddordeb a ddangoswyd gan y rhai a oedd yn awyddus i arwain Heddlu Dyfed Powys, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at barhau â'r daith hon gyda'r Prif Gwnstabl wrth ddatblygu dyfodol yr heddlu.

"Wrth dderbyn y cynnig, pwysleisiodd Mark mor falch ydoedd, ac mor freintiedig mae'n teimlo, i gael y cyfle i weithio gyda ni i wasanaethu cymunedau ledled ardal Heddlu Dyfed Powys."