Gwahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA rhag gweithredu

Bws GHA

Mae cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA aeth i'r wal wedi cael eu gwahardd am gyfnod amhenodol gan Gomisiynydd Traffig Cymru.

Aeth y cwmni o ardal Wrecsam i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ac fe gollodd 320 o bobl eu swyddi.

Mae'r comisiynydd, Nick Jones wedi gwahardd Gareth ac Arwyn Lloyd-Davies rhag cael trwydded i weithredu cerbydau gwasanaethau cyhoeddus.

Roedd Mr Jones wedi datgan ei fwriad i'w gwahardd ar ddiwedd ymchwiliad cyhoeddus i'r cwmni yn gynharach yn y mis, ond cafodd y penderfyniad ei gadarnhau ddydd Gwener.

'Diogelwch yn eilradd'

Dywedodd bod y ddau wedi rhoi materion ariannol o flaen diogelwch, ac y dylai'r cwmni fod wedi dirwyn i ben ymhell cyn iddyn nhw wneud hynny.

Clywodd y gwrandawiad ar 20 Medi bod rhai o fysiau'r cwmni mewn cyflwr mor wael fel bod olwyn wedi dod oddi ar un cerbyd wrth gludo plant ysgol.

"Roedd diogelwch ar y ffyrdd, diogelwch y cyhoedd oedd yn teithio a diogelwch plant ysgol oedd yn teithio ar fysiau yn bendant yn ystyriaeth eilradd," meddai Mr Jones yn ei ddatganiad yn gwahardd y cyfarwyddwyr.

Mae dwy drwydded y cwmni, oedd yn eu galluogi i ddefnyddio 146 o gerbydau yng Nghymru ac 80 yng ngogledd-orllewin Lloegr, hefyd wedi cael eu diddymu.