Gwahardd nyrs am annog cleifion dementia i gusanu

Golwg yr Iwerydd Image copyright Google
Image caption Roedd Paris Roberts yn gweithio yng nghartref gofal Golwg yr Iwerydd ym Mae Caerdydd

Mae nyrs wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr am wawdio dau glaf oedd â dementia.

Fe wnaeth Paris Roberts, 23, annog y cleifion - dyn a dynes - i gusanu mewn lolfa cartref gofal ym Mae Caerdydd.

Fe ffilmiodd y ddau'n cusanu a rhannu'r fideo ar rwydwaith gymdeithasol Snapchat.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Roberts wedi methu â thrin y cleifion "gyda'r parch roedden nhw'n ei haeddu".

'Difyrrwch'

Fe glywodd gwrandawiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth bod y ddau glaf wedi cusanu mwy nag unwaith yng nghartref gofal 48 gwely Golwg yr Iwerydd.

Clywodd y panel bod Ms Roberts wedi "gweithredu er mwyn ei difyrrwch ei hun" drwy annog y cleifion.

Fe adawodd Ms Roberts ei swydd pan gafwyd hyd i'r fideo - cyn ceisio am swydd mewn cartref arall, heb ddatgelu ei bod dan ymchwiliad.

'Amddiffyn y cyhoedd'

Dywedodd cadeirydd y gwrandawiad, Martyn Griffiths bod y nyrs wedi dangos "dim edifeirwch" a'i bod wedi ceisio beio eraill am y digwyddiad.

"Fe ffaelodd hi â diogelu'r cleifion a methodd â thrin y cleifion gyda'r parch a'r urddas 'roedden nhw'n eu haeddu," meddai.

"Roedd hi mewn safle o awdurdod fel nyrs gofrestredig, ac roedd yn brif nyrs gyda gofalwyr iechyd cynorthwyol o dan ei rheolaeth.

"Roedd ganddi gyfrifoldeb i osod esiampl, ond defnyddiodd ei hawdurdod i geisio cuddio ei rhan yn y digwyddiad.

Doedd Ms Roberts, o ardal Adamsdown yng Nghaerdydd, ddim yn bresennol yn y gwrandawiad.

Cafodd ei thynnu oddi ar y gofrestr nyrsys "er mwyn amddiffyn y cyhoedd".