Carcharu dynes o'r Rhondda am lofruddio ei gŵr

Maria Louise Hopes a'i mab Leon Port Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafwyd Maria Louise Hopes a'i mab Leon Port yn euog o lofruddio

Mae dynes o dde Cymru wnaeth lofruddio ei gŵr mewn ymosodiad "milain" gyda'i mab wedi ei charcharu am oes.

Fe wnaeth rheithgor gael Maria Louise Hopes, 46, a'i mab Leon Port, 24, yn euog o lofruddio Mark Hopes, 45, yng nghartref y cwpl yn Nhrealaw, Rhondda fis Hydref diwethaf.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful bod y ddau yn beio ei gilydd am y farwolaeth.

Bydd Hopes yn y carchar am o leiaf 17 o flynyddoedd.

Cafodd Port ei garcharu am oes fis diwethaf, a bydd yn y carchar am o leiaf 18 o flynyddoedd.

Ymosodiad

Clywodd y llys bod Mr Hopes wedi ei guro i farwolaeth ar 2 Hydref, a'i fod wedi dioddef anafiadau difrifol i'w ben, ei wyneb a'i gorff yn yr ymosodiad ddaeth ar ôl ffrae rhwng Mr Hopes a Port.

Dywedodd Port ei fod ond wedi taro Mr Hopes, a bod ei fam wedi ei ladd wrth ei daro gydag arf.

Roedd Hopes wedi beio ei mab, gan ddweud bod gwaed ar ei dillad gan ei bod hi wedi ceisio glanhau ei gŵr.

Clywodd y rheithgor bod y ddau wedi ceisio cael gwared â thystiolaeth cyn i Port alw 999 y diwrnod wedyn, a honni iddo ddarganfod Mr Hopes yn farw ar ôl noson allan yn yfed.

Dywedodd Christopher Quinlan QC ar ran yr erlyniad bod y ddau yn gyfrifol am y farwolaeth.

Clywodd y llys bod gan Hopes a'i gŵr berthynas dreisgar, a dywedodd yr amddiffyniad ei bod wedi dioddef ymosodiad gan ei gŵr yn 2013.

Fe wnaeth Port hefyd gyfaddef gwyrdroi cwrs cyfiawnder gyda'i gariad Rebecca Donovan, 24.

Cafodd Port ddedfryd o 21 mis yn y carchar am y drosedd, ac fe gafodd Donovan ddedfryd o 16 mis wedi ei ohirio am ddwy flynedd.