Canfod corff ar draeth Llanddulas

Traeth Llanddulas Image copyright Google
Image caption Traeth Llanddulas

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod corff wedi ei ganfod ar draeth Llanddulas yng Nghonwy.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 07:31 fore ddydd Mercher.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r achos, ond dydyn nhw ddim ar hyn o bryd yn trin yr achos fel un amheus.

Mae'r heddlu wedi cysylltu â theulu'r unigolyn fu farw.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.