'Panig llwyr' gan Lywodraeth y DU am Brexit, medd Jones

Carwyn Jones

Mae rhannau o Lywodraeth y DU mewn "panig llwyr" am y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Carwyn Jones.

Fe ddywedodd Prif Weinidog Cymru wrth y BBC y dylai gweinidogion Prydain esbonio beth oedd eu "llinellau pendant" yn y trafodaethau.

Ategodd hefyd ei sylwadau blaenorol y dylai unrhyw gytundeb i adael yr UE gael ei gymeradwyo gan senedd-dai pob un o wledydd y DU.

Ddydd Llun, fe ddywedodd un o'r gweinidogion sy'n gyfrifol am Brexit, David Jones, y byddai'r trafodaethau'n gymhleth ac y byddai safbwyntiau'n datblygu wrth i'r negodi fynd rhagddo.

Roedd AS Gorllewin Clwyd yn siarad wedi i Theresa May ddweud wrth gynhadledd y Ceidwadwyr y byddai'r broses ffurfiol o drafod ymadawiad Prydain o'r UE yn cychwyn cyn diwedd Mawrth 2017.

Yn siarad ar raglen Wales Report nos Fercher, dywedodd Carwyn Jones bod rhaid i Lywodraeth Prydain "esbonio i bobl Prydain beth yw'r llinellau pendant yn y trafodaethau, ac esbonio beth fyddai'r canlyniad gorau i Brydain yn eu barn nhw - 'dyn ni heb gael hynny eto.

"Mae panig llwyr mewn rhai rhannau o Lywodraeth y DU."

Dywedodd Mr Jones ei bod hi'n iawn i Lywodraeth Theresa May arwain y trafodaethau, ond mynnodd y dylai unrhyw gytundeb gael ei gymeradwyo gan senedd-dai datganoledig y DU hefyd.

"Dyw Llywodraeth y DU ddim yn credu, mewn difrif calon, y bydden nhw eisiau cael cytundeb fyddai'n cael ei wrthwynebu gan yr Alban, Cymru ac wrth gwrs Gogledd Iwerddon", meddai.

Mae Ms May wedi dweud ei bod eisiau gwrando ar farn Llywodraeth Cymru ar Brexit.

'Annerbyniol'

Ddydd Llun, dywedodd David Jones na fyddai'r trafodaethau'n syml ac y byddai pethau'n newid wrth iddyn nhw fynd yn eu blaen.

"Dwi'n credu y bydd ein safbwynt wrth negodi yn datblygu," meddai.

"Bydd yn datblygu, dwi'n credu, cyn gweithredu Erthygl 50 ac ar ôl gweithredu Erthygl 50.

"Fe fyddan nhw'n drafodaethau cymhleth a dwi'n credu bod dweud bod ein safbwyntiau yn ddigyfnewid ar hyn o bryd yn annerbyniol."

Straeon perthnasol