Chwilio am dreisiwr ar ôl tân ym Mhrestatyn

Richard Pentreath, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Hilary Clifford Thomas Image copyright HEDDLU'R GOGLEDD
Image caption Richard Pentreath, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Hilary Clifford Thomas

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am dreisiwr sydd wedi ei gael yn euog wedi i dân gael ei gynnau ym Mhrestatyn yn Sir Ddinbych.

Mae Richard Pentreath, 63 oed, a adnabyddir hefyd fel Hilary Clifford Thomas, yn cael ei amau o gynnau tân ddydd Iau gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Ddydd Llun 3 Hydref, fe'i cafwyd yn euog yn llys y goron Woolwich o droseddau yn ymwneud â threisio. Nid oedd e'n bresennol yn y llys.

Cafodd ei weld ddiwethaf yng ngorsaf drên Crewe fore Iau am 05:30. Y gred yw iddo adael Prestatyn yn ystod yr oriau mân.

Yn dilyn yr achos ddydd Llun, cafodd gwarant ei chaniatáu i'w arestio.

Yn ôl yr heddlu, mae ganddo gysylltiadau â Llundain, Caerloyw a Manceinion.

Fe'i disgrifir fel dyn gwyn, tenau, chwe troedfedd. Mae ganddo wallt tywyll a barf lwyd. Mae'n gwisgo sbectol a phan welwyd e ddiwethaf roedd e'n gwisgo het wlân dywyll, siaced frown a throwsus neu jîns tywyll.

Dywed yr Uwch Arolygydd Ian Verburg o Heddlu'r Gogledd: "Ry'n mewn cysylltiad â heddluoedd eraill, gan gynnwys yr Heddlu Trafnidiaeth, ac ry'n yn apelio ar unrhyw un sydd wedi'i weld neu yn gwybod lle allai e fod i gysylltu â Heddlu'r Gogledd yn syth.

"Ry'n yn ei annog i fynd i'r orsaf heddlu agosaf."