Ailagor pont reilffordd y Bermo wedi tân

Pont y Bermo Image copyright Google
Image caption Yr olygfa o'r Bermo o ganol y bont

Mae'r gwasanaeth rheilffordd rhwng Y Bermo a Thywyn wedi ailgychwyn, ar ôl i bont ailagor.

Cafodd y bont ei chau yn dilyn tân yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd Network Rail bod gwaith atgyweirio pellach i'w wneud ar y safle, ond y byddai hynny'n digwydd yn ystod y nos ac ar adegau tawel yn ystod y penwythnosau.

Mae'r bont yn croesi aber yr Afon Mawddach rhwng Y Bermo a Morfa Mawddach.