Lluniau: Y Parc yn 65// In Pictures: Snowdonia National Park at 65

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 65 oed ar 18 Hydref 2016. Yn y parc mae mynyddoedd, llynnoedd, nentydd ac arfordir ysblennydd. Dyma ddetholiad o'r golygfeydd godidog sydd i'w gweld o fewn ffiniau'r parc.

Snowdonia National Park celebrates its 65th anniversary on 18 October. Within the park are spectacular mountains, lakes, valleys and coastline. Here's a selection of some of the views on display in Snowdonia National Park.


Image copyright KrissWilliams
Image caption Yr Wyddfa. Yn 1,085 metr (3,560tr) o uchder dyma fynydd mwyaf Cymru // Snowdon, at 1,085 metres (3,560ft) is Wales' heighest mountain
Image copyright HarryKennedy
Image caption Traeth godidog Harlech ym Meirionnydd // Harlech beach in Meirionnydd
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Bermo a Llanaber yn y cefndir yn edrych dros arfordir dramatig Meirionnydd // Barmouth and Llanaber overlooking Meirionnydd's dramatic coastline
Image caption Castell Carndochan, Llanuwchllyn // Carndochan Castle, Llanuwchllyn
Image caption Mynyddoedd de Eryri gyda Phen Llŷn yn y cefndir // Southern Snowdonia with the Llŷn Peninsula in the distant background
Image caption Tirwedd trawiadol Castell y Gwynt, ar y Glyder Fach // The 'Castle of the Winds' on the summit of Glyder Fach mountain
Image caption Llyn Mwyngil, Tal y Llyn rhwng Dolgellau a Machynlleth // Tal-y-llyn Lake between Dolgellau and Machynlleth
Image caption Yr olygfa eiconig o Lynnau Mymbyr a Phedol Yr Wyddfa // The view of Snowdon from Llynnau Mymbyr
Image copyright EdWebster
Image caption Beddgelert, man poblogaidd gyda ymwelwyr sy'n dringo mynydd Moel Hebog ac sy'n dod i weld bedd y ci enwog // Beddgelert, a popular destination for tourists who climb Moel Hebog
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Bont Abermaw, sy'n 700m o hyd, yn ymestyn dros yr Afon Mawddach ger y Bermo // Barmouth Bridge spanning 700m over the River Mawddach Estuary
Image copyright Tania&Artur
Image caption Yr olygfa o Reilffordd y Wyddfa // The view from the Snowdon Mountain Railway
Image copyright Iolo Penri
Image caption Castell Dolbadarn ger Llanberis, sy'n dyddio o'r 13G // Dolbadarn Castle near Llanberis which was built by Llywelyn the Great in the early 13th Century
Image copyright Bearded_snapper
Image caption Cader Idris yn ne Eryri, gyda Llyn Cau yng nghanol y llun // Cader Idris and Llyn Cau in southern Snowdownia
Image copyright ARG_FLICKR
Image caption Yr Aran Fawddwy i'w gweld drwy'r niwl // Aran Fawddwy seen through the mist
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Castell Harlech a Pen Llŷn yn y cefndir // Harlech Castle and the Llŷn Peninsula in the background
Image copyright StuartMadden
Image caption Nant Ffrancon ger Bethesda, rhwng mynyddoedd y Glyderau a'r Carneddau. Rhewlif dros filoedd o flynyddoedd greodd y tirwedd dramatig // Nant Ffrancon near Bethesda, between the Glyderau and Carneddau mountain ranges. The dramatic scenery is due to the process of glaciation over thousands of years
Image caption Mynyddoedd Eryri dan eira'r gaeaf // Snowdonia mountains under winter snow