Rhybuddion llifogydd mewn grym oherwydd llanw uchel

Llanw Uchel Image copyright Wales News Service

Mae rhybuddion ar gyfer llifogydd mewn grym ar gyfer mannau arfordirol, gyda disgwyl llanw uchel dros nos.

Bydd y llanw ar ei uchaf rhwng nos Sul a bore Llun, gyda bygythiad i gartrefi a thai ger aber Afon Gwy yn Nhyndyrn, Sir Fynwy.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi rybuddio pobl ger Llanmorlais, Y Gŵyr i baratoi am lifogydd.

Mae 10 rhybudd mewn grym dros nos - tri yn y de-ddwyrain, pedwar yn y de-orllewin, un yng Ngheredigion a dau yn y gogledd.