Gwahardd dyn am gadw eryr aur mewn cegin fudr

Eryr Image copyright RSPCA

Mae dyn wedi ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd wedi iddo gadw eryr aur mewn cegin fudr.

Roedd Adam Smith o Birmingham, wedi cadw'r aderyn yn y gegin yn Sir Benfro. Cafodd ei ddedfrydu ddydd Llun ar ôl pledio'n euog yn Llys Ynadon Llanelli i droseddu yn groes i Ddeddf Lles Anifeiliaid ar 26 Mai.

Clywodd y llys yn y gwrandawiad blaenorol fod Smith wedi cadw'r eryr mewn cegin fechan mewn fflat yn nhref Penfro, a hynny mewn amgylchedd nad oedd yn lan a diogel i'r aderyn.

Cafodd swyddogion yr RSPCA eu galw ym mis Ionawr 2015 yn dilyn derbyn adroddiadau fod yr aderyn yn cael ei gadw mewn lleoliad amhriodol.

Image copyright RSPCA

Dywedodd yr Arolygydd Keith Hogben o'r RSPCA: "Roedd hwn yn achos hynod unigryw gan nad ydych yn disgwyl gweld eryr aur mewn cegin. Mae o'n un o'r pethau mwyaf gwallgof i mi ei weld erioed. Doedd dim modd dychmygu'r peth.

"Nid oedd yr amgylchiadau yr oedd yr eryr aur ynddo yn briodol o bell ffordd - roedd bagiau o sbwriel wedi eu gwasgaru ar hyd y llawr ac nid oedd modd i'r aderyn ymestyn ei adenydd i bob cyfeiriad mewn awyrgylch tywyll ag estron iddo.

"Roedd wedi ei gadw mewn amgylchiadau afiach oedd yn gwbl anaddas i unrhyw anifail, heb sôn am eryr aur."

Yn Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Llun cafodd Smith ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd, a'i orchymyn i dalu dirwy o £73, talu £200 o gostau, a dirwy dioddefwyr o £60. Cafodd 12 mis o orchymyn cymunedol.

Mae'r eryr aur, sydd tua thair neu bedair oed, yn derbyn gofal arbenigol ar hyn o bryd.

Image copyright RSPCA