Cyn-bencampwraig bocsio mewn coma

Rachael a Mitch Buckland yn ei briodas Image copyright Wales News Service
Image caption Mae cyn-bencampwraig bocsio Cymru mewn coma ar ôl cwympo lawr y grisiau yn ei chartref.

Mae cyn-bencampwraig bocsio yn brwydro am ei bywyd ar ôl cwympo lawr y grisiau mewn damwain ddifrifol.

Torrodd Rachael Buckland ei phenglog a dioddefodd waedlif ar yr ymennydd ar ôl taro ei phen ar y llawr.

Disgynnodd Buckland, 25, yn ei chartref yn Llaneirwg, Caerdydd.

Mewn coma ar ôl cael llawdriniaeth ar yr ymennydd, mae'i theulu yn dweud ei bod nhw'n aros wrth ei gwely gyda'r gobaith ei bydd hi'n deffro.

'Dal i weddïo'

Mae Mrs Buckland yn gyn-bencampwraig pwysau bantam Cymru, ond cymrodd amser i ffwrdd o'r gamp ar ôl cael ei phlant sy'n un a dwy flwydd oed.

Dywedodd ei gŵr Mitchell Buckland, sydd hefyd yn focsiwr proffesiynol: "Mae'n rhaid i ni aros nawr, rydym ni dal i weddïo ond mae hi'n sefydlog. Mae'n brwydro am ei bywyd."

Roedd Mrs Buckland wedi cwrdd â'i gŵr pan roedden nhw'n ymarfer gyda'i gilydd yng Nghampfa Bocsio Sant Joseph yng Nghasnewydd.

Dywedodd hyfforddwr o'r gampfa, Tony Borg: "Roedd y doctoriaid yn gobeithio bod y chwyddo yn mynd i lawr ar ben ei hun, ond fe gafodd Rachel lawdriniaeth frys nos Iau. Mae'n sefydlog ond mae'n rhaid aros ar hyn o bryd.

"Mae'n effeithio pawb yn y gampfa - 'da ni'n trio aros wedi ffocysu er lles Mitch," meddai. "Maen nhw'n gwpl efo dau blentyn ifanc.... maen nhw wedi cael profiad ofnadwy."