Lluniau: Trychineb Aberfan

Ar 21 Hydref 1966 cafodd 144 o bobl eu lladd pan lithrodd tomen lo i lawr mynydd a chladdu ysgol gynradd a deunaw o dai ym mhentref Aberfan. O'r rheiny fu farw, roedd 116 yn blant rhwng saith a deg oed.

Dyma drychineb Aberfan mewn lluniau.


Image copyright PA
Image caption Roedd plant Ysgol Gynradd Pantglas newydd orffen gwasanaeth boreol pan dorrwyd ar yr heddwch
Image copyright Fox Photos
Image caption Cafodd stâd o argyfwng ei gyhoeddi yn y pentref a heidiodd pobl o bob rhan o Brydain i helpu
Image copyright Keystone
Image caption Bu'n rhaid i weithwyr gadw'n dawel ar adegau rhag ofn i unrhyw un glywed gweiddi ymysg y rwbel
Image copyright Keystone
Image caption Corff yn cael ei gludo o'r dinistr gan wirfoddolwyr a phlismyn. Dim ond 25 o blant wnaeth oroesi'r drychineb
Image copyright Keystone/Getty Images
Image caption Wrth i'r oriau fynd heibio roedd hi'n mynd yn fwy anhebygol bod unrhyw un a oedd wedi goroesi ar ôl
Image copyright Jim Gray
Image caption Bu gwirfoddolwyr a thimau achub yn gweithio'n ddiflino drwy'r nos i geisio achub pobl
Image copyright Keystone
Image caption Teulu yn galaru mewn angladd torfol - i 81 o'r rheiny fu farw - ar 28 Hydref 1966
Image copyright Getty Images
Image caption Mae llawer o'r cyrff wedi'u claddu wrth ochr ei gilydd
Image copyright Chuck Rapoport
Image caption Cenhedlaeth wedi mynd: Bachgen ar ei ben ei hun mewn maes chwarae yn Aberfan rhai wythnosau wedi'r gyflafan
Image caption Cofeb sydd i'w gweld yng Ngardd Goffa Aberfan ers 2006
Image caption Mae rhesi o gerrig beddi gwyn yn rhoi syniad o faint y golled y diwrnod hwnnw

Straeon perthnasol