Eryri yn yr hydref

Mae Gogledd Cymru wedi ei dynodi gan ganllaw teithio dylanwadol Lonely Planet ymhlith y 10 lle gorau yn y byd i ymweld â nhw yn 2017.

Ymhlith yr ardaloedd sy'n cael eu canmol mae Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r golygfeydd yn rhyfeddol ymhob tymor. Dyma i chi ddetholiad o luniau dynnodd y ffotograffydd Richard Outram o Gaernarfon yn ystod y dyddiau diwethaf:


Image copyright Richard Outram
Image caption Afon Bochlwyd a Dyffryn Ogwen
Image copyright Richard Outram
Image caption Golygfa Hydrefol ger Beddgelert
Image copyright Richard Outram
Image caption Enid dawel ar Lyn Padarn
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Cwellyn
Image copyright Richard Outram
Image caption Ceunant Llanberis
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Padarn
Image copyright Richard Outram
Image caption Fferm Llyndy Isaf, Llyn Dinas
Image copyright Richard Outram
Image caption Yr Wyddfa a Llyn Llydaw
Image copyright Richard Outram
Image caption Toriad gwawr dros Lyn Cwellyn
Image copyright Richard Outram
Image caption Tryfan, Y Glyderau a Llyn Ogwen
Image copyright Richard Outram
Image caption Crib Nantlle a Phen Llŷn o ben Yr Wyddfa
Image copyright Richard Outram
Image caption Elidir Fawr a Chwarel Dinorwig
Image copyright Richard Outram
Image caption Fairy Glen ger Betws-y-Coed
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Llydaw a'r Wyddfa